Mission är viktigt för oss

Mission har varit i centrum av våra hjärtan ända sedan församlingen startade 1921. Gud är missionär. Sonen lämnade himlen för att dela människans umbäranden på jorden. Jesus säger: ”Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er”, så vi vill göra som han.

Vi är sända

Ordet mission kommer från latinets missio, som betyder utsänd. Jesus har sänt oss till hela världen med det glada budskapet, evangelium.

– att predika evangelium

Evangelium om Jesus är Guds kraft till räddning, och Jesus har befallt oss att predika det för alla folk. Evangeliet har kraft att öppna människors ögon för Guds kärlek och föra dem in i hans ljus.

– att göra evangelium

Det glada budskapet är inte bara något vi predikar, utan också något vi lever ut. Vi är Jesu helande händer utsträckta till en trasig värld. Därför är det viktigt för oss att göra evangelium. Aposteln Petrus presenterade Jesus som ”han som gick omkring och gjorde gott”. Vi vill visa Guds kärlek till varje människa genom att göra gott, oavsett om mottagaren vill tro på vårt budskap eller ej.

Våra missionsarbeten

Vi har två missionärer som arbetar med att nå de onådda i Mellanöstern och Nordafrika.
Läs mer…
I Indien hjälper vi en församling med ledarträning och att starta en skola för utsatta barn som inte går till vanlig skola. Läs mer…

Vår missionär Anneli Persson jobbar ombord på sjukhusfartyget Africa Mercy som åker till fattiga länder i Afrika och ger kvalificerad sjukvård där det inte finns.
Läs mer…

Du kan hjälpa oss att nå längre och hjälpa fler.
Läs mer…

Våra missionsarbeten just nu

Mellanöstern och Nordafrika

Vi har två missionärer som arbetar med att nå de onådda i Mellanöstern och Nordafrika.

För den ene är vi utsändande församling, med hjälp från flera andra församlingar. Han arbetar med att träna nationella mediaarbetare i att göra radio- och tv-program som effektivt når människor med evangeliet. De flesta programmen distribueras genom sociala medier. Dessutom tränar han nationella medarbetare i uppföljning via sociala medier.

Den andre kommer från vår församling men är anställd av en närstående församling, och vi hjälper till med en del av underhållet. Han är evangelist och gör ett radioprogram som varje vecka når arabiska halvön. Sedan jobbar han med uppföljning via sociala medier. Det handlar om att skapa en relation med dem som tar en första kontakt efter mediasändningarna, och sedan med lärjungaträning av de som blivit troende.

MÖNA - Mellanöstern och Nordafrika

Ledarträning och skola i Indien

Vi har ett partnerskap med en liten församling med stora visioner i ett fattigt område i Indien. I distriktet finns 198 onådda folkgrupper. Vi hjälper församlingen att bygga en kyrka, starta bibelskola och träna arbetare som ska åka ut till onådda byar och plantera nya församlingar. Vi driver sedan våren 2023 ett träningsseminarium för 20 pastorer och deras fruar fokuserat på att gå ut och starta nya bibelupptäckargrupper och församlingar bland de onådda folken i regionen.

Skola för gatubarn

Församlingen har identifierat 42 gatubarn som inte får tillräcklig mat och inte går i skola. Hälften av dem bor med ensamstående förälder. Många av föräldrarna är sjuka och alla är mycket fattiga. Sex av föräldrarna har aids och fem är leprasjuka. När pastorn har varit ute och pratat med barnen har han fått frågan ”Kan du göra ett födelsedagsfirande för mig?” – något en del barn hört talas om men aldrig upplevt.

Kan du göra ett födelsedagsfirande för mig?

Församlingen har nu startat ett studiecenter där barnen får mat, hälsovård och den hjälp de behöver för att ta sig igenom skolan. Första behovet var en byggnad att hålla till i. Vi påbörjade bygget i april och invigde den i november 2021. Nu behöver vi 42 faddrar som vill hjälpa ett barn att få mat och skolgång. Här kan du läsa mer om att bli fadder till ett barn.

Församlingen i Bapatla
garubarn indien

Mercy Ships missionsfartyg

Vår missionär Anneli Persson jobbar ombord på sjukhusfartyget Africa Mercy som anlägger hamnar i västafrika och ger kvalificerad sjukvård åt dem som inte har sådan. Anneli arbetar som operationssjuksköterska och sektionsledare för ögonoperation. Hon har just påbörjat sin åttonde period på fartyget.

Sjukhusfartyget ligger ca 10 månader i varje hamn, för att hinna bygga förtroende och långsiktiga relationer, och för att även hinna med att träna och utbilda lokala sjukvårdsteam.

Här nedan kan du se en intervju som SVT gjorde med Anneli.

Anneli Persson framför Africa Mercy

Hjälp oss hjälpa!

Vi vill nå längre och hjälpa fler människor. Vi vill ta med ungdomar på missionsresor så att de får mission i hjärtat för livet. För det behöver vi din hjälp. Så här kan du hjälpa oss att nå längre och hjälpa fler människor:

Om du blir månadsgivare så hjälper du oss att kunna planera missionsinsatser för längre tid. Det enklaste sättet är att automatiskt ge ett belopp varje månad genom autogiro. Du kan när som helst avsluta autogirot genom din Internetbank, eller genom att kontakta oss. Gör så här:
  1. Fyll i och skriv ut den här blanketten
  2. Skriv ut den och posta den till: Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd
    Yttre Ringvägen 28
    915 31 Robertsfors

Tack att du hjälper oss nå längre i vårt missionsarbete genom att sätta in en gåva via:
Swish: 123 412 54 23
Bankgiro: 331-6692
Plusgiro: 20387-7

Swish. Ge enklare

Ge en gåva enklare genom att scanna med din Swish-app
Scanna med din Swish-app

Vi är utsändande församling för två missionärer, vilket betyder att vi tar ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön. För båda dessa missionärer så är flera andra församlingar medsändande. Det betyder att man är delaktiga i underhållet (skickar pengar till lön och andra kostnader varje månad), ber för missionären och arbetet och känner ett engagemang för denna mission.

Behoven är inte täckta. Vi behöver hjälp med detta. Om du och din församling vill vara med och bli delaktig i någon av våra missionärers utsändande, så vore det en stor välsignelse.

Som medsändande församling får ni regelbundna rapporter och direktkontakt med vår gemensamma missionär. Han/hon blir er missionär. Ni får besök av missionären i er församling regelbundet och möjlighet finns att åka ut och besöka missionären på fältet.

För att få mer information, vänligen kontakta vår pastor eller ordförande

Vi hoppas att du främst tänker på dina närmast anhöriga när du skriver testamente. Om du inte har några arvingar så går dina kvarlåtenskaper till Allmänna arvsfonden, ifall du inte testamenterat till någon annan. Här finns mer information om du skulle vilja testamentera till pingstförsamlingens arbete

Senaste nytt

Våra tidigare missionärer och missionsarbeten

Församlingen startade 1921, och redan två år sedare hade man missionsarbete. Här kan du se några missionärer som varit utsända av vår församling eller som vi har deltagit i underhållet av.

År       Namn och land

1923  Iris Wassberg/Mellving, Indien (Alliansmission)

1926  Albert o Olivia Sandström, Kina 20 år

1935  Axel o Karin Burman Tanzania, Etiopien 37 år

1938  Elof Höglund, Liberia

1946  Mauritz o Elise Jakobsson, Argentina 11 år

1946  Herbert o Magda Brandström, Tanzania

1946  Alfrida Hedestig, Tanzania

1959  Viola Lindgren, Burundi

1963  Clara Lindberg, Kongo, Burundi

1975  Stig o Agneta Örjestad, Etiopien, Tanzania

1979  Bo o Eivor Jonsson, Japan

1979  Martin Antonsson, Honduras

1979  Gerd Nyman, Brasilien

1979  Nils-Erik o Eivor Brandin, Burundi

1981  Ingemar Bäckman, Burundi

1983  Ivar Larsson/Sandell, Burundi

1984  Lena Israelsson, Japan

1986  Martin o Marianne Lundström, Tanzania

1991  Rolf o Helena Westman, Tyskland

1991  Mikael Andersson, Turkiet

1993  Familjen Björkestedt, Burundi

1995  Margit Söderlund, Burundi

1998  Sara Ottosson, Turkiet

2007  Birsen Karlsson IBRA/Media, Turkiet

2010  Annelie Persson Liberia, Benin, Guinea (Mercy Ships)

2013  Victor Silfver, IBRA/Media Cypern