Skicka in ditt böneämne

Jesus uppmanar oss att be till Gud om hjälp, och han förklarar att Gud är god och vill ge oss det som är gott.

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.
Matteusevangeliet 7:7-12

Du kan be själv. Gud hör din bön. Men vi vill gärna be tillsammans med dig. Här kan du skicka ditt böneämne till oss. När du har fått ditt beönesvar vore det väldigt roligt om du hör av dig till oss och berättar, så att vi kan sluta be för denna sak och glädjas och tacka Gud tillsammans med dig!