Tre värdeord till grund för vår kultur

Vår värdegrund är att alla människor är lika värda oavsett tro, etnicitet eller social bakgrund, och att alla ska mötas med samma respekt och medmänsklighet.

Vi har tagit fram tre värdeord som vi vill ska genomsyra all vår gemenskap och allt vårt arbete i församlingen. Det är orden hemma, delaktighet och Gudsnära

Hemma

Alla människor ska känna sig varmt välkomnade när de kommer till vår församling, som att de blir mottagna som en del av en kärleksfull familj. Vi vänder inte ryggen åt gäster som kommer till våra hem, utan vi ser dem i ögonen och ser till att de blir väl bemötta. På samma sätt vill vi bemöta dem som kanske aldrig satt sin fot i kyrkan tidigare, och ännu mer de som känner sig utstötta av andra i samhället. Man ska inte behöva förställa sig för att passa in hos oss. Vi vill skapa en kultur som är inkluderande, inte exkluderande. Vi dömer inte någon för hur de ser ut eller vad vi vet om deras livsval. Med vårt bemötande visar vi alla människor på Jesus, som vill rädda alla.

Vi som varit med länge i församlingen tar inte varandra för givet. Även i en familj behöver man se och bekräfta varandra om och om igen.

Det är lätt att känna sig obekväm i ett nytt sammanhang. Därför vill vi gå en extra mil för att skapa en trygg atmosfär. Vi ska undvika att använda internt fikonspråk. Vi ska inte utgå ifrån att människor vet hur saker går till i en gudstjänst, vet vad vi heter, eller vad som står i bibelverser som är välkända för oss. Eftersom vi vill bygga en kultur så tänker vi alltid på detta oavsett vilka människor vi ser i gudstjänsten.

Delaktighet

Vi ska skapa en miljö där man vill vara delaktig. Det kan handla om allt ifrån att ha någon att prata med till att ha en specifik uppgift i en gudstjänst. De som sitter i kyrkbänkarna ska känna att de är viktiga och är med och skapar gudstjänsten. Vi ser inte scenen som en plats för föreställning, utan den är en plattform för att betjäna och leda andra närmare Gud. Vi vill att alla ska känna lika stor delaktighet oavsett om man är där för första gången eller om man är en som ofta ses framifrån scenen.

Vi tror att känslan av delaktighet kan leda till engagemang, ansvar och ägandeskap. Vi vill skapa en kultur där det är okej att misslyckas och lyckas, där tröskeln är låg till att få vara med och hjälpa till.

Vi vill att alla människor oavsett etnicitet ska känna sig delaktiga i våra gudstjänster, därför ska vi exempelvis sträva efter att visa texter för lovsång på både engelska och svenska. Vi vill också kunna erbjuda tolk till de som behöver.

Vi tycker det är viktigt att alla generationer finns med och tjänar i de olika uppgifterna. Äldre generationer ska inte kliva åt sidan, utan stå sida vid sida med de yngre för att stötta, uppmuntra, ge råd, korrigering och inte minst förbön. Alla behövs och vi behöver alla hjälpas åt att visa varandra att det är så, så att alla känner sig viktiga och behövda.

Gudsnära

Vi vill att gudstjänster och samlingar ska vara Gudsnära. Därför är det viktigt för oss att allt i församlingen ska ske på Guds villkor, att det vi gör ska vara grundat på Guds ords principer och Andens ledning. Våra egna viljor och planeringar får inte stå i vägen för Guds ledning. Vår förväntan är att se och uppleva att Gud är mitt ibland oss, och därför behöver vi vara noggranna med att ge honom utrymme. Vi ber om Guds vägledning och tror att han är med när vi planerar, men vi är också flexibla och lyhörda för spontan inspiration.

Det viktiga är inte att vi har fina program eller har bakat det godaste fikat. Anledningen att vi gör det vi gör, är att vi är skapade för att tillbe Gud. Viljan att tjäna kommer utifrån att vi lever i tillbedjan. Lovsång är inget uppträdande, utan ett sätt att tillbe Gud. Vi vill växa i detta och alltmer bli en tillbedjande församling.

Vi vill skapa en kultur där det är naturligt att dela med oss när Gud talar. Varje troende kan lyssna in vad Gud har att säga och vi vill skapa platser där det finns möjlighet att öva sig att lyssna in Guds röst och delge andra. En sådan plats är hemgruppen. Vidare vill vi att den lyhördheten ska få utrymme att växa in i större sammanhang.

Vad betyder det?

Filippos gick och sa till sin vän Natanael:
Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna – Jesus! Kom med och se!

Natanael var tveksam, men han följde med, och hans liv blev förvandlat av Jesus.

Du och jag kan föra en människa fram till Jesus. Sedan är det dennes val om hon/han vill följa Jesus. Vår uppgift är att visa/presentera Jesus.

Det här behöver vi även göra med varandra, vi som känner Jesus. Jesus är så underbar att det tar hela livet att lära känna hans godhet, kärlek, kraft och härlighet. När jag ibland tappar fokus behöver jag din hjälp att föras till Jesus, han som är Vägen, Sanningen och Livet.

Välkommen med och lär känna Jesus, vem du än är!