Vår tro

Bibeln

Vi tror att Bibeln är skriven av människor men att den är Guds ord och att Gud talar till oss genom Bibeln även idag. Bibeln är den huvudsakliga auktoriteten i formandet av vår tro.

Gud

Vi tror på Gud som treenig. Gud är Fadern, Sonen och den helige Ande i en enhet.

Jesus

Vi tror att Jesus är både Gud och människa. Jesus är vår frälsare vilket innebär att han är den som har möjliggjort för oss människor att ha gemenskap med Gud.

Den helige Ande

Vi tror på den helige Ande som en personlig hjälpare och som den som utrustar människor med gåvor som är till nytta för andra människor. 

Församlingen

Gud har valt att på jorden verka genom sin församling som är Kristi kropp. Församlingen är dels en universell gemenskap mellan alla kristna, men också en lokalt baserad gemenskap. Kristus är huvudet i församlingen och medlemmarna fungerar som lemmar i hans kropp, vilket innebär att vi hjälper, stöttar, uppmuntrar, förmanar och bygger upp varandra.

Den som döpts som troende på Jesus som frälsare är välkommen som medlem i församlingen, oavsett nationalitet, hudfärg, kultur, kön eller politisk övertygelse. Församlingen består av bristfälliga människor som är villiga att formas efter Guds ord och Guds vilja.

Människan

Människan är skapad till Guds avbild och har därför ett oerhört högt värde. Alla människor har dock syndat och behöver få Guds förlåtelse och nåd för att kunna ha gemenskap med Gud.

Äktenskap

Vi tror att Gud ser äktenskapet som en bild på relationen mellan Gud och församlingen och att äktenskapet ska ingås mellan en man och en kvinna. Sexualiteten är en Guds gåva till äktenskapet.

Nattvard

Vi praktiserar nattvard i församlingen. Nattvarden är en måltid där vi minns Jesu död och uppståndelse, och vi tror att Jesus på ett särskilt sätt är närvarande.  Var och en som har en personlig tro på Jesus är välkommen att ta del av nattvarden.

Hopp

Den kristna tron innefattar tron att Jesus kommer tillbaka, dels för att besegra ondskan och dels för att hämta dem som tillhör honom hem till sig. Då kommer vi att få leva i en evig tillvaro i Guds närhet.

Frälsning

Eftersom varje människa har syndat, har vi också förlorat möjligheten till gemenskap med Gud. Den brutna gemenskapen har Jesus återupprättat genom att han kom till världen, levde syndfri här och lät sig dödas i vårt ställe. Genom att han tog våra synder på sig i samband med sin död så kan vi få frid med Gud. Jesus uppstod från det döda och besegrade därmed döden. Man blir frälst genom att bekänna sin synd och lägga sitt liv i Jesu händer samt genom att låta döpa sig.

Dop

Dopet kan ses som en reningshandling och som en bild på att dö och uppstå tillsammans med Jesus. I dopet visar vi på ett tydligt sätt att vi vill ha gemenskap med Kristus. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten av den som vill bli döpt och som bekänner sin tro på Jesus.

Uppdraget

Jesus har gett församlingen i uppdrag att göra alla folk till lärjungar. Av den anledningen fokuserar församlingen på evangelisation och mission på olika sätt.