Integritetspolicy

Vilka vi är

Denna webbplats tillhör Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd. Webbplatsadressen är https://www.pingstmellanbygden.se och du kan läsa mer om vilka vi är på sidan Om oss.

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. Den första delen handlar om vilka uppgifter som kan samlas in av denna webbplats. Den andra delen handlar om vilka personuppgifter som församlingen kan samla in om medlemmar samt sådana personuppgifter som vi kan behöva från vem som helst som deltar i våra aktiviteter. Hoppa till den andra delen ↓

Vilka personuppgifter denna webbplats samlar in och varför

Kontaktformulär

När du skickar information till oss genom ett kontaktformulär (sidan Kontakta oss eller ett formulär där du anmäler dig till en aktivitet) får vi den information du väljer att fylla i. Vi anger vid varje formulär vem som kommer att läsa det du skickar in och hur länge vi sparar informationen. All information lagras på ett säkert sätt och kan bara läsas av behörig mottagare.

Om du prenumererar på nyhetsmejl

Om du skulle välja att prenumerera på nyheter från oss via e-post, så sparas endast ditt namn och din e-postadress. Vi får inget meddelande om att du prenumererar, utan dessa uppgifter sparas hos MailChimp. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration genom att klicka på den länk som finns med i slutet av varje e-postmeddelande från oss. Dina uppgifter finns sparade hos denna prenumerationsservice så länge du väljer att finnas kvar. Du kan läsa mer om hur MailChimp lagrar och hanterar dina uppgifter här.

Cookie-filer

Om du har ett konto på denna webbplats och loggar in kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du väljer att prenumerera på pushnotiser i webbläsaren

Du kan välja att få en nyhetsnotis (push-notis) i din webbläsare när vi publicerar en nyhet, ett blogginlägg eller en ny video. För att få detta måste du ge ditt medgivande genom att svara ja på den fråga som dyker upp när du besöker sajten. Efter medgivandet genereras ett slumpmässigt ID för prenumeranten vilket inte kan kopplas till en enskild person. Pushnotifikationer kan hanteras i inställningarna för din webbläsare. Vi använder OneSignal för att skicka pushnotiser, läs mer om deras policy här.

Analys

Liksom de flesta andra webbplatser använder vi Google Analytics för att få statistik om hur vår webbplats används. På så sätt kan vi se vilka sidor som är populära och vilka som behöver förändras för att ge dig en bättre upplevelse. Inga uppgifter sparas som kan härledas tillbaka till just dig som enskild besökare.

Hur vi hanterar personuppgifter för medlemmar och aktiviteter

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop, bekännelse eller så kallat flyttningsintyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer, dopförsamling samt datum för födelse, dop och medlemskap.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag till Pingst för statistik och utskick.

Väljs eller utnämns du till en ledande position/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan behöva ta fram en adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum, för att diakoner eller församlingsledare ska kunna ta kontakt. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till diakoner eller församlingsledare.

Om du anmält att du vill vara med i en hemgruppsgemenskap så kommer vi att ge dina kontaktuppgifter till hemgruppsledaren så du kan bli inbjuden till hemgruppsmöten. Hemgruppledaren får inte dela ut dina kontaktuppgifter till de andra i gruppen utan ditt medgivande.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsintyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. En kopia går till församlingen du flyttar till, en kopia går till dig och en sparas på expeditionen. Vi sparar dina uppgifter för att exempelvis kunna skicka dig ett dopbevis, inbjuda till jubileum etc.

Ditt dopdatum, namn och födelsedatum sparas i vårt dopregister. Uppgiften sparas för att bekräfta att dopet ägt rum och för att du ska kunna fråga församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig.

Deltagare i församlingens arrangemang

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar, som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter och födelsedatum.

För yngre deltagare kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne. Vi gör denna registrering för att ha underlag att fakturera och för att söka bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter.

Om vi organiserar aktiviteten som en studiecirkel så kommer vi att behöva fråga efter ditt personnummer och registrera din närvaro. Dessa uppgifter skickar vi till studieförbundet Bilda. Här kan du läsa om hur de behandlar dina personuppgifter.

Vid arrangemang som kräver anmälan sparar vi dina uppgifter endast så länge som behövs för att arrangera aktiviteten och eventuellt närliggande uppföljning. Om naturen av arrangemanget är återkommande så sparar vi uppgifterna för att kunna bjuda in dig igen, men inte längre än två år efter avslutad serie.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.

Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd (Org.nr 894000-0402)
Yttre Ringvägen 28
915 31 Robertsfors
E-post: expedition@pingstmellanbygden.se
Hemsida: www.pingstmellanbygden.se

Kontaktuppgiftsansvarig
Sara Ottosson
E-post: expedition@pingstmellanbygden.se
Telefon: 0934-20084