Om du vill testamentera till församlingen

Här är några tips om det är så att du skulle vilja skriva ditt testamente så att församlingen får en del av ditt arv.

Vad händer om man inte testamenterar?

Om du inte skriver något testamente så tillfaller ditt arv dina närmast anhöriga, det vill säga make/maka, barn, barnbarn och därefter för­äldrar, syskon samt syskonbarn.

Om det inte finns några arvingar i dessa kategorier så kommer hela din egendom att tillfalla Allmänna arvsfon­den. Vill du att dina tillgångar ska gå till något annat ändamål så måste du skriva ett testamente.

Hur stor del vill du testamentera?

Vi hoppas att du först och främst tänker på dina närmaste när du skriver ditt testamente. Om du har barn, barnbarn eller barnbarns barn så har de alltid rätt till sina laglotter. Laglotten är hälften av vad de skulle få om det inte funnes något testamente. 

Om du vill att en del av dina tillgångar ska gå till församlingens arbete så är vi förstås glada för det, eftersom det innebär att vi kan göra mer för att hjälpa människor. Ange då tydligt vilken summa eller vilken procent av dina kvarlåtenskaper du vill ska gå till församlingen.

Till vilket ändamål?

Du kan skriva att församlingsledningen får använda pengarna där de bäst behövs, eller du kan ange specifika önskemål om vad pengarna ska gå till. Men tänk på att samhället och de situationer vi verkar i förändras över tid. Om du alltför specifikt anger en viss verksamhet som kanske förändras eller försvinner, därför att behoven ändras, så kan det bli svårt för oss att uppfylla ditt önskemål. Det kan vara bättre att du anger ändamålet lite mer generellt, som exempelvis ”barnarbete”, ”ungdomsarbete”, ”mission”, ”diakoni” eller ”socialt arbete”.

Kan församlingen hjälpa mig skriva testamente?

Vi kan ge dig information och tips, men om du behöver närmare hjälp så är det bättre att du vänder dig till någon rådgivare som inte har något intresse i var pengarna går. Annars kan det uppstå frågor om huruvida någon i församlingen påverkat dig till att skriva på ett visst sätt. Din bank kan hjälpa dig eller en jurist. Men det är egentligen inte så svårt att skriva ett testamente.

Hur skriver man ett testamente?

  • Testamentet ska vara skriftligt. Det går bra att skriva för hand på ett vanligt papper. 
  • Börja med att skriva ditt namn och personnummer.
  • Använd ett enkelt språk som är lätt att förstå.
  • Var tydlig med vilka som ska få del av arvet. Ange helst både namn och personnummer. Om du testamenterar till en organisation eller kyrka, ange både namn och organisationsnummer. Vår församlings organisationsnummer är 894000-0402.
  • När du skriver under det så måste du ha två vittnen med dig. Dessa ska också skriva under att de har bevittnat din namnteckning. Vittnena ska vara över 15 år gamla och de ska inte vara nära släkt med dig eller förmånstagare i testamentet. Skriv dagens datum när du undertecknar. Om testamentet är flera sidor långt så skriv din signatur på alla sidorna, strax efter det sista ordet på sidan, så att ingen kan skriva in något mer där.
  • Om du vill ändra i testamentet så är det bäst att förstöra det gamla och skriva ett nytt. Om det skulle finnas två testamenten så gäller det som har det senaste datumet.
  • Testamentet är bara giltigt i original, så förvara testamentet på en säker plats där det kan hittas av rätt personer. Här kan du hitta tips.

Tack att du tänker på Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd!

Senaste nytt