Vem föreslår du som regionssekreterare för våra missionsfält?

Senast 5 januari vill församlingsledningen ha ditt förslag på vem/vilka vi ska nominera som regionssekreterare för pingstmissionen.

I maj 2019 tog Rådslaget beslut om en ny struktur för samverkan inom svensk pingstmission. Första steget mot att sjösätta denna struktur är att utse sex regionssekreterare. Vi som församling får nominera kandidater. För det vill vi ha ditt förslag. Den nya strukturen förklaras här i text och video.

Mission utgår från den lokala församlingen

men vi behöver samverka för att vara effektiva

Vi tror på att den lokala församlingen ska ha initiativet när det gäller våra missionsinsatser. Men det finns flera plan där det är klokt att samverka. Det har vi gjort länge i pingströrelsen, men vi tror att vi kan göra det på ett ännu bättre sätt.

För att göra det vill vi hela tiden lyfta fram fyra tematiska spår som inte får tappas bort i vårt missionsarbete:

 • De minst nådda
  Hur ser vi till ställa om så att mest resurser går till de minst nådda?
 • De mest utsatta
  Vi vill ha en holistisk mission där vi ser till hela människan.
 • Missionärerna från Sverige
  Samla ihop rörelsens kunskap om hur man sänder ut missionärer, följer upp och tar hand om dem när de kommer hem.
 • Relationerna i världen
  Vi vill samverka bättre med de rörelser vi startat i fält och bygga långsiktiga relationer som befruktar åt båda håll.

Sex regioner med sex regionssekreterare

Det uppläget vi har haft tidigare med ordförandeförsamlingar kommer att finnas kvar, men ska förstärkas med sex regionssekreterare. De är dessa vi nu ska nominera. De sex regionerna är:

 • Afrika
 • Asien
 • Europa
 • Euroasien
 • Latinamerika
 • MÖNA (Mellanöstern+Nordafrika)

Den här 3 minuter långa videon sammanfattar hela konceptet på ett bra sätt:

Profil Regionsekreterare

Arbetsuppgifter

Regionsekreterarna ansvarar för att tematiken tillämpas i sin region.

 • Den viktigaste funktionen för Regionsekreteraren är samordningsrollen.
  • Regionsekreteraren bör vara sammankallande och drivande i de strategiska samtalen med PMU/IBRA/församlingarna inom sin region.
  • Regionsekreteraren tar fram en strategisk långsiktig och kortsiktig plan för regionen som förankras i Pingst Internationell styrgrupp.
 • Regionsekreteraren skall veta vad som sker inom regionen och verka för att det finns ett driv i det som skall göras.
 • Regionsekreteraren skall skapa arenor för nätverk, och se till att nätverk skapas där Regionsekreteraren eller andra ser behov av detta vilket gäller både nationella och internationella nätverk som pentekostala missionsorganisationer.
Kvalifikationer

Viktigare än titel/utbildning är de personliga egenskaperna som är bl.a.

 • Att kunna föra samtal och processer framåt.
 • Har förmåga att inspirera och få andra att vilja vara med.
 • Har god kunskap om vad det innebär att samarbeta med lokala fria församlingar
 • Arbetar strategiskt.
Ekonomi
 • Regionsekreterarens tjänst finansieras som missionärsunderhåll från församlingar.
 • Pingst FFS står för omkostnader för tjänsten som resor mm.
 • Regionsekreteraren är anställd av en församling, företrädesvis församling som är djupt engagerad i aktuell region.

Nominering av Regionsekreterare

För att kunna fungera som Regionsekreterare behöver det vara en ledare som känner rörelsen och är känd av rörelsen därför vänder vi oss till er som lokala församlingar som vi vill be nominera den ledare ni anser vara mest lämpad inom varje region. Pingst behöver nomineringarna senast 9 januari 2020 och ditt förslag måste lämnas in senast vid gudstjänsten 5 januari.

En nominering gör inte församlingen till ansvarig för att underhålla sådan tjänst, utan ska ses som ett förslag.

Skicka in ditt förslag här före 5 januari. Du kan skicka ett namnförslag per region.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska

Senaste
Kommande händelser
tisdag 18 juni
 • tisdag 18 juni kl. 10:00

  Dagledigutflykt

  En utflykt till Vindeln för daglediga. Samling vid Pingstkyrkan i Robertsfors 10.00 för samåkning i bilar. Anmälan till Kjerstin Gradin senast den 13 juni. 070 290 11 02

   → Läs mer

 • tisdag 18 juni kl. 18:00

  Bönegemenskap

onsdag 19 juni
söndag 23 juni
måndag 24 juni

Se fler händelser i kalendern…