Temaperiod

UPPÅT INÅT UTÅT

Hur kan mina relationer bli livgivande?

Vi är skapade till Guds avbild, och Gud är en gemenskap. Gud sa till Adam att det inte var bra för honom att vara ensam. Vi behöver varandra, inte bara för att det är trevligt med sällskap, utan för att vi formas av gemenskapen så att vi blir mer lika Jesus. Gud har tänkt att hans liv, kraft och välsignelser ska flöda i relationer. I min gemenskap med Gud lär jag känna Guds kärlek. Då jag känner den kärleken kan jag dela den med andra, både i församlingen och med andra jag bygger relationer till i min vardag.