Tre viktigaste nyheterna i Missionsvision 2020-2030

Missionsråd och församlingsledning har arbetat fram en ny missionsvision. Församlingens övergripande vision gäller naturligtvis även vårt missionsarbete:

Att föra varje människa fram till Jesus, i Mellanbygden och ut över världen

Därför kan Missionsvision 2020-2030 sägas vara ett förtydligande vad vår vision innebär när det gäller mission. Du som är medlem i vår församling kan få hela dokumentet tillsänt dig via e-post eller post om du kontaktar expeditionen.

Här är de tre viktigaste nyheterna i Missionsvision 2020-2030:


Teologisk grund för mission

Varför missionerar vi?

Jesus är missionär. Han gav upp all härlighet, lämnade himlen och kom till jorden för att dela vårt liv, bli ”Gud med oss” och ge oss frälsningen. Det var nödvändigt att han bodde bland oss (Joh 1:14). Apostlarna säger att något viktigt överfördes genom Jesu fysiska närhet (Apg 1:21, 1 Joh 1:1-3). Det var nödvändigt att Paulus bodde bland Tessalonikerna (1 Tess 1:5, 2:8-12). Jesus säger till sina lärjungar: ”Som Fadern har sänt mig, sänder jag er” (Joh 20:21).

Varför är vi sända?

Missionens främsta syfte är att ge evangelium till de förlorade, men mission är också viktigt för oss själva. Att utföra uppdraget är inte den kristnes enda mål. Vårt mål är även att bli lika Jesus. Jesus är missionär. Han lämnar det trygga för att lida med de som behöver frälsning. En kristen får aldrig bli bekväm. Vi behöver för vår helgelses skull vara engagerade i mission långt borta (Apg 22:21), bortanför vår bekväma zon, bortanför det som ger oss omedelbar tillväxt hemma (Jes 52:7).

Hur är vi sända?

Vi är sända på samma sätt som Jesus (Joh 20:21). Hans strategi är att hitta ett fåtal helhjärtade människor, bygga nära relationer, lära dem att förtrösta på Gud, träna dem och sända ut dem i den helige Andes kraft. Predikan i Andens kraft med åtföljande tecken och under är en omistlig del i Jesu strategi, och han sänder sina lärjungar att göra på samma sätt. Vi gestaltar även Jesus genom att hjälpa de utsatta på ett praktiskt sätt. De som tror och blir döpta bildar församlingar där missionen behöver insätta och träna ledare som multiplicerar sig.

Vi är alla sända till de onådda

Samverka med pingströrelsens fyra tematiska spår

2019 beslutade Rådslaget att svensk pingstmission ska samverka enligt fyra tematiska spår (Samverkan inom svensk pingstmission – ett uppdrag fyra uttryck):

 1. de minst nådda
 2. de mest utsatta
 3. missionärerna från sverige
 4. relationerna i världen

På vår nivå betyder det:

 1. att vi ska se till att det mesta av våra insamlade missionsmedel går till att nå de mest onådda.
 2. att vårt missionsarbete alltid ska ha ett engagemang för de utsatta; de sjuka, de fattiga, de fångna och de som är i kris eller katastrof.
 3. att vi ska arbeta för att fler missionärer från Sverige ska bli kallade, tränade, utsända, fruktbärande, säkert hemkomna och i frid bevarade.
 4. att vi ska samarbeta med andra på fältet, i ödmjukhet lära av dem, uppmuntra och stärka dem i att tillsammans med oss gå vidare till andra nationer.

”Adoptera” ett land, ett område eller en stad

För att få bättre genomslag och bestående frukt ska vi ”adoptera” ett land, ett område eller en stad där vi jobbar mer fokuserat och långsiktigt med församlingsplantering och utveckling.

Ovanstående var tre av de viktigaste nyheterna i Missionsvision 2020-2030. Kontakta expeditionen om du vill få hela dokumentet.

Bed för allt vårt befintliga missionsarbete, men bed också för det nya område som vi ska inta – att människor där förbereds, att vi förbereds, och att Gud för oss samman i rätt tid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska

Senaste
Kommande händelser
lördag 18 maj
söndag 19 maj
måndag 20 maj
tisdag 21 maj
 • tisdag 21 maj kl. 17:00

  LP-kontakten

  Välkomna till enkelt café och gemenskap på Violas, Storgatan 8. I samarbete med LP-verksamheten och studeiförbundet BILDA.

   → Läs mer

 • tisdag 21 maj kl. 18:00

  Bönegemenskap

onsdag 22 maj
torsdag 23 maj
fredag 24 maj

Se fler händelser i kalendern…