En församling – många orter

22 januari påbörjar vi en viktig temaperiod i vår församling. Temaperioden En församling – många orter är född ur samtal vi haft i församlingsledningen under hösten. Vi tror att Gud vill använda den här perioden för att samla, stärka och positionera församlingen för den tillväxt som ligger framför.

En församling – många orter

trots att dess lemmar är många utgör de en enda kropp

Vi är en församling som består av medlemmar på ett flertal orter och samhällen i ett större geografiskt område som vi kallar Mellanbygden. Under perioder i församlingens 102-åriga historia har medlemmar på de olika orterna fungerat som mer eller mindre tydliga grupper, och på en ort har det bildats en egen församling, som efter en tid sammanslagits med moderförsamlingen. Församlingslivet på de olika orterna har naturligtvis varierat över tid, dels beroende på medlemsantal och engagemang på orten, men också på mer eller mindre tydliga signaler eller beslut från församlingsledning. 

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.

Hur vill vi fungera nu?

Under den här temaperioden vill vi samtala om hur vi vill att församlingen ska fungera i den tid som ligger framför. De samtalen ska vi ha i församlingskvällar på alla våra större orter, men även i våra smågrupper.

Som underlag till våra samtal kommer vi att ha fem söndagar med predikan/undervisning på teman som ger biblisk vägledning till våra tankar, samtal och böner.

6 söndagar – 5 församlingskvällar

22 januari: Vad är det att vara en församling?

Söndagsgudstjänst 11:00 med undervisning av Niclas Strindell

 1. När du läser i Apostlagärningarna, vad ser du att församlingen har för verksamheter?
 2. Din tanke om den verksamhet du skulle vilja se på din ort, kommer den ur bibelns bild av vad Kristi Kropp är och ska göra?
 3. Vad kan du göra för att förkroppsliga Kristus på den ort där du bor?
 4. Vad hindrar dig att göra det?

29 januari: Strategisk bön för din ort

Söndagsgudstjänst 11:00 med undervisning av Erik Lindberg

 1. Hur hittar du och jag ett mål för strategisk bön för vår ort?
 2. Formulera en egen framtidsdröm för din ort, skriv ned den och jämför med dina vänner.
 3. Hur kommer vi igång på vår ort med strategisk bön?

5 februari: Frustration, eller "ett större vi"?

Söndagsgudstjänst 11:00 med undervisning av Rolle Pettersson

7 februari: Församlingskväll i Bygdeå

19:00 i Bygdeå Filadelfia för HELA FÖRSAMLINGEN

12 februari: Varför beskärs en vinstock?

Söndagsgudstjänst 11:00 med undervisning av Niclas Strindell

19 februari: Vi – inte dom

Söndagsgudstjänst 11:00 med undervisning av Sara Ottosson

 1. Vilka kan vara “dom” i församlingen? De som syns på estraden? Församlingsledning och styrelse som bestämmer saker? De i lovsångsteamen? Barnfamiljerna? De som kommer från ett annat land? De som av olika anledningar inte kan vara med på gudstjänsterna?
 2. Är enheten i församlingen viktig för dig, så viktig att du känner att du kan offra av din egen bekvämlighet eller något annat som betyder mycket för dig, som de rika i Jerusalem under Nehemjas tid fick göra?
 3. Ligger det någon bedömning i ordet “dom”? Är jag kanske lite bättre än de andra? Är jag lite sämre än de andra?
 4. Hur kan vi hjälpa varandra så att ingen upplever “dom”- situationer?

23 februari: Församlingskväll i Lövånger

19:00 i Lövångergården, för HELA FÖRSAMLINGEN

7 mars: Församlingskväll i Ånäset

19:00 i EFS bönhus, Ånäset, för HELA FÖRSAMLINGEN

21 mars: Församlingskväll i Burträsk

19:00 i Filadelfia Burträsk för HELA FÖRSAMLINGEN

4 april: Församlingskväll i Robertsfors

19:00 i Pingstkyrkan Robertsfors för HELA FÖRSAMLINGEN

7 maj: Gudstjänst med samtal om framtiden

Söndagsgudstjänst 11:00 med sammanfattning och förslag för framtiden

Vill du skicka in en tanke?

Vill du ge någon input redan nu? Får du någon tanke när du läser/hör om temat för perioden eller temat för predikningarna? Vi som planerar temaperioden uppskattar att få ta del av dina tankar redan nu. Det kan hjälpa oss att göra samtalen ännu bättre.

Vi ber dig att också motivera det du skriver. Alltså, skriv inte endast ”Jag önskar mer av aktivitet X i Bygdeå”, utan motivera också varför du tror att detta vore bra.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska

Senaste
Kommande händelser
tisdag 18 juni
 • tisdag 18 juni kl. 10:00

  Dagledigutflykt

  En utflykt till Vindeln för daglediga. Samling vid Pingstkyrkan i Robertsfors 10.00 för samåkning i bilar. Anmälan till Kjerstin Gradin senast den 13 juni. 070 290 11 02

   → Läs mer

 • tisdag 18 juni kl. 18:00

  Bönegemenskap

onsdag 19 juni
söndag 23 juni
måndag 24 juni