Gud förbereder goda gärningar som vi får gå in i – predikan av Astrid Linder 2021-10-31

Det är inte alltid som vi ser tydligt att Gud leder oss in i händelser. Men vi kan få se i efterhand att Gud hade förberett något som vi hamnade i. Om vi vill vara använda av Gud så kan vi alltid få göra gott, i tid och otid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska