Pastorns tankar om 2018 och början av 2019

Jag är så glad för ett nytt år! Ett oskrivet blad, en chans till nystart. 

När jag ser tillbaka på hösten 2018 och mina första fyra månader som pastor i Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, så har det förstås främst varit en period av att lära känna församlingen. Jag har träffat alla församlingsledarna individuellt, för att lära känna dem och lyssna in vad de har i sina hjärtan. Jag har också haft flera samlingar med lovsångsledarna och lovsångsteamen. Har också träffat diakonerna, hemgruppledarna och de olika distrikten. Vilken rikedom att få lära känna så många nya fina människor!

Det är naturligt att jag har känt viss förväntning i luften att köra igång med förändringar och nya projekt, och det ligger också mig nära att köra igång grejer. Men jag har hållit tillbaka, dels för att jag först måste känna av var församlingen befinner sig, och sedan för att jag måste avsätta tid att höra från Himlen.

Nu startar jag januari med en längre period av fasta och bön, och jag vill uppmuntra dig att göra detsamma. Låt oss söka Herrens ansikte, dels för att avskilja oss på nytt till honom, att leva helt för honom, men också för att fråga efter hans vilja och planer för vår framtid, både enskilt och som församling.

En del förändringar under hösten 2018

En del förändringar har vi dock dragit igång under hösten. Den jag är mest glad för är att vi har avskilt Albin och Madeléne Olsson som ledare för våra ungdomar och unga vuxna, och att vi anställt Madeléne på deltid. De är också de ledare som jag avsatt mest tid till att vara nära under hösten, för vårt ungdomsarbete är så viktigt!

En annan förändring som vi fortfarande jobbar med, har att göra med planeringen av gudstjänsterna. Gudstjänsten är otroligt viktig. Vi är kallade till gudstjänst. Att tillbe Gud är vår första och främsta kallelse. Därför behöver vi också se över hur vi kan göra våra gudstjänster så ändamålsenliga som möjligt. Lovsångarna har under hösten jobbat med frågan: Vad kan vi göra för att skapa en atmosfär av tillbedjan och en hunger efter att få finnas i den atmosfären? Vi har också i församlingsledningen börjat jobba med formen för gudstjänsten, med viss input från lovsångsledarna. Det handlar inte om jättestora förändringar. Delvis handlar det om att skapa en enkel form som gör det lättare att planera gudstjänster. Vi tror att ibland läggs det onödigt mycket kraft på att skapa en ”omväxlande” gudstjänst. Jag tror inte att omväxling är något eftersträvansvärt i sig. Jag tror att det är mycket viktigare att lägga tiden, kraften och engagemanget i att skapa ett kraftfullt innehåll. Om man kan lägga mindre tid på att planera ordningen så kan man lägga mer tid på att be för gudstjänsten och innehållet. 

Från och med nu så kommer vi att ha en gudstjänstansvarig, och det är alltid en församlingsledare. Anledningen är andligt praktisk – den inriktning som vi i församlingsledningen kommit överens om kan lättare komma fram i våra gudstjänster. I och med detta så försvinner funktionen ”mötesledare”. Har man en bra plan så behöver vi inte en person som går fram mellan inslagen och säger vad som ska komma. Den tryggheten kan man skapa på andra sätt, genom de personer som redan finns där framme, och tiden kan istället användas till prioriterat innehåll. Samtidigt vill vi göra mer rum för fler människor att komma fram och göra olika delar i gudstjänsten. Det kommer att bli synligt mer och mer under våren.

Jag har också jobbat med att ta fram en ny hemsida för församlingen, tillsammans med Madeléne. Den gamla var gjord med ett verktyg som är föråldrat och gjorde arbetet med att uppdatera onödigt svårt. En annan orsak är att de flesta besökare idag använder en mobiltelefon eller surfplatta när man besöker hemsidan. Därför behöver den vara anpassad för att fungera på alla typer av enheter. Till sist så är det förstås också roligt att hemsidan ser fräsch och modern ut, så man lockas att läsa mer, komma tillbaka och dessutom besöka eller på annat sätt ta kontakt med församlingen. Den nya hemsidan är gjord med ett verktyg som inte blir föråldrat – det är världens största plattform för att skapa hemsidor och uppdateras automatiskt regelbundet.

Jag har saknat att det inte funnits ett självklart sätt att kommunicera med församlingen. För att jag eller församlingsledningen ska kunna skicka ut viktiga nyheter till dig som församlingsmedlem, så vill jag be dig att fylla i din e-postadress här längre ner på sidan. Tack att du gör det!

En utblick över 2019

Jag tror att Herren vill att vi ska förbereda oss för väckelse. Jag tror inte att väckelse bara dimper ner över oss. Den måste förberedas, både i våra hjärtan och i våra strukturer. Vi måste bli andliga fäder och mödrar och vi måste ha lador att ta in skörden i. Herren vill få göra ett verk i våra hjärtan så att vi verkligen vill ha väckelse. Att vi är motiverade så att vi är villiga att göra det som krävs. Väckelse stavas arbete. Är vi inte villiga till detta så kommer inte Herren att anförtro oss väckelse.

Men jag tror att Herren har skörd för oss under 2019!

Om du inte stretar emot när han manar dig till ny överlåtelse, utan tar ett beslut att på nytt ge dig helt till Honom, så blir det så mycket enklare sedan. Hans börda är lätt och hans ok är milt. Men om jag är halvhjärtad så blir det hela tiden slitsamt. Jesus sa att den som vill bevara sitt liv ska förlora det, men den som mister sitt liv, ska finna det.

Jag längtar efter att få se heliga offer av överlåtelse på Guds altare under 2019. Gör vi det så kommer han att svara med eld från himlen! Vi kommer att få all den smörjelse, kärlek och kraft vi behöver för att ge Jesus till vår omgivning.

Jag ser fram emot det här året, tillsammans med dig och Jesus!

Niclas Strindell, din pastor

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska

Senaste
Kommande händelser
söndag 21 april
måndag 22 april
tisdag 23 april
  • tisdag 23 april kl. 17:00

    LP-kontakten

    Välkomna till enkelt café och gemenskap på Violas, Storgatan 8. I samarbete med LP-verksamheten och studeiförbundet BILDA.

     → Läs mer

  • tisdag 23 april kl. 18:00

    Bönegemenskap

onsdag 24 april
torsdag 25 april
fredag 26 april
lördag 27 april

Se fler händelser i kalendern…