Gud vill använda det du har, och söker inte det du inte har

Det första halvåret av 2020 har gått. Jag tror att vi har oerhörda möjligheter att under 2020 göra det vi som församling kom överens om i början av året, delvis för att coronakrisen har satt både oss och omvärlden i en annan position.

Idag predikade jag om att Gud vill använda det du har i huset – du kan se predikan här:

I predikan ovan påminner jag om de praktiska tips vi lyfte fram i februari, som hjälp för att nå målet att ”föra en människa fram till Jesus”. Om du vill kan du lyssna på den predikan här, eller så läser du bara på bilderna nedan.

Vad skulle du göra om du vågade?
Öva genom att gå ut ur din trygghetszon
Den som Gud förberett kanske...
Bygg relation
För vidare till Jesus
Visa första stegen

Jag skulle jättegärna vilja höra dina tankar om det här. Vilka möjligheter och utmanigar ser du? Vilka tips har du? Hur kan vi hjälpa varandra vidare? Kontakta mig gärna!

Niclas Strindell, pastor

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska