Ny predikoserie: Vad vi tror på – grunden för vår församling

Vad vi tror på

Söndag 21 januari börjar vi en predikoserie som varit i görningen i ett par år. Vi ska gå igenom pelarna för vår tro. Dessa har funnits sedan många år på vår hemsida men vi har inte gått igenom dem systematiskt i församlingen. 

Det finns grundstenar för den kristna tron, och dessa har inte bara stor betydelse för den personliga tron, utan är också grunden för församlingen. När den här församlingen grundades 1921 så skrev man följande i det första församlingsprotokollet:

Och som motto vill församlingen hafva dessa ord: "Se till att du gör allt efter den mönsterbild som blifvit visad på berget", Ebr 8:5

De som grundade denna församling hade alltså som måtto att de skulle vara noggranna med att göra allt enligt den mönsterbild som Gud gett. Vilket bra måtto! Det vill vi fortsätta med och uppliva i varje generation.

Paulus skriver till Timoteus att den levande Gudens församling är ”sanningens pelare och grundval”. Då behöver den vara byggd på Guds ord, och eftersom församlingskroppen består av lemmar så behöver dessa vara grundade i vad vi tror på. 

Därför kommer vi att gå igenom nedanstående punkter under 2024, en per månad ungefär. Vid några av dessa tillfällen ger vi också tillfälle till samtal direkt efter predikan.

21 januari

Bibeln

Vi tror att Bibeln är skriven av människor men att den är Guds ord och att Gud talar till oss genom Bibeln även idag. Bibeln är den huvudsakliga auktoriteten i formandet av vår tro. Se video18 februari

Gud

Vi tror på Gud som treenig. Gud är Fadern, Sonen och den helige Ande i en enhet. Se video10 mars

Jesus

Vi tror att Jesus är både Gud och människa. Jesus är vår frälsare vilket innebär att han är den som har möjliggjort för oss människor att ha gemenskap med Gud.7 april

Människan

Människan är skapad till Guds avbild och har därför ett oerhört högt värde. Alla människor har dock syndat och behöver få Guds förlåtelse och nåd för att kunna ha gemenskap med Gud.12 maj

Äktenskap

Vi tror att Gud ser äktenskapet som en bild på relationen mellan Gud och församlingen och att äktenskapet ska ingås mellan en man och en kvinna. Sexualiteten är en Guds gåva till äktenskapet.19 maj

Den helige Ande

Vi tror på den helige Ande som en personlig hjälpare och som den som utrustar människor med gåvor som är till nytta för andra människor.2 juni

Församlingen

Gud har valt att på jorden verka genom sin församling som är Kristi kropp. Församlingen är dels en universell gemenskap mellan alla kristna, men också en lokalt baserad gemenskap. Kristus är huvudet i församlingen och medlemmarna fungerar som lemmar i hans kropp, vilket innebär att vi hjälper, stöttar, uppmuntrar, förmanar och bygger upp varandra.

Den som döpts som troende på Jesus som frälsare är välkommen som medlem i församlingen, oavsett nationalitet, hudfärg, kultur, kön eller politisk övertygelse. Församlingen består av bristfälliga människor som är villiga att formas efter Guds ord och Guds vilja.

Nattvard

Vi praktiserar nattvard i församlingen. Nattvarden är en måltid där vi minns Jesu död och uppståndelse, och vi tror att Jesus på ett särskilt sätt är närvarande.  Var och en som har en personlig tro på Jesus är välkommen att ta del av nattvarden.

Hopp

Den kristna tron innefattar tron att Jesus kommer tillbaka, dels för att besegra ondskan och dels för att hämta dem som tillhör honom hem till sig. Då kommer vi att få leva i en evig tillvaro i Guds närhet.

Frälsning

Eftersom varje människa har syndat, har vi också förlorat möjligheten till gemenskap med Gud. Den brutna gemenskapen har Jesus återupprättat genom att han kom till världen, levde syndfri här och lät sig dödas i vårt ställe. Genom att han tog våra synder på sig i samband med sin död så kan vi få frid med Gud. Jesus uppstod från det döda och besegrade därmed döden. Man blir frälst genom att bekänna sin synd och lägga sitt liv i Jesu händer samt genom att låta döpa sig.

Dop

Dopet kan ses som en reningshandling och som en bild på att dö och uppstå tillsammans med Jesus. I dopet visar vi på ett tydligt sätt att vi vill ha gemenskap med Kristus. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten av den som vill bli döpt och som bekänner sin tro på Jesus.

Uppdraget

Jesus har gett församlingen i uppdrag att göra alla folk till lärjungar. Av den anledningen fokuserar församlingen på evangelisation och mission på olika sätt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Mer att utforska

Senaste
Kommande händelser
lördag 18 maj
söndag 19 maj
måndag 20 maj
tisdag 21 maj
  • tisdag 21 maj kl. 17:00

    LP-kontakten

    Välkomna till enkelt café och gemenskap på Violas, Storgatan 8. I samarbete med LP-verksamheten och studeiförbundet BILDA.

     → Läs mer

  • tisdag 21 maj kl. 18:00

    Bönegemenskap

onsdag 22 maj
torsdag 23 maj
fredag 24 maj
lördag 25 maj