Vi kan göra mer om du ger oss din kyrkoavgift!

Du kan väldigt enkelt välja att ge din kyrkoavgift till oss direkt via skattsedeln. Om vi är många som gör det, så ger det oss möjlighet att budgetera för att nå längre med evangeliet och hjälpa fler människor.

Bara 1 procent av din lön, men betydelsefullt för din församling

Kyrkoavgiften är 1 procent av den beskattningsbara inkomsten, och dras direkt via skattsedeln. Du kan välja att ge det till den församling som du är medlem i, om församlingen är med i Pingst FFS. Du kan fortfarande samtidigt ge kyrkoavgift till Svenska kyrkan om du är medlem där också.

En procent låter inte mycket, men om vi är många som gör det, blir det betydande resurser för församlingen och Pingst.

70 procent av din kyrkoavgift går till din lokala församling, och resterade 30 procent går till Pingsts gemensamma arbete. De 30 procenten använder Pingst till väldigt bra saker som även hjälper oss lokalt, exempelvis:

  • stöd, rådgivning och utbildning av pastorer och andra ledare
  • information och opinionsbildning
  • församlingsplantering och församlingscoacher
Lyssna på den här korta videon där Daniel Alm förklarar vad pengarna används till.

Mer information och anmälan