Gudstjänst efter 12 januari 2022

Varmt välkommen till gudstjänst i Pingst Mellanbygden! 

Det finns två sätt att vara med på gudstjänst: 

Du kan vara med fysiskt i Pingstkyrkan

Du är välkommen att vara med fysiskt i Pingstkyrkan i Robertsfors söndag 11:00.

Vi släpper in max 50 personer

Eftersom vi inte vill kräva vaccinationsbevis vid gudstjänster, väljer vi att begränsa antalet deltagande till 50 personer enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi kommer alltså att räkna antalet människor som kommer in och stänga när vi nått 50 personer (funktionärer borträknade).

Kom i god tid om för att få plats!

Du kan vara med online

Om du inte hinner få plats i kyrkan så kan du vara med via Facebook eller YouTube, och sedan årsmöte/församlingsmöte via Zoom.

Folkhälsomyndighetens regler från 2022-01-12

”Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.” Källa: Folkhälsomyndighetens hemsida

Polisens förtydligande: Vem är deltagare?

”Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.” Källa: Polisens hemsida