Gå Kairoskursen i Robertsfors!
Gud. Församlingen. Världen.
Gå Kairoskursen i Robertsfors!
För alla kristna. Till alla folk. Hemma och långt borta.
Gå Kairoskursen i Robertsfors!
Gud. Församlingen. Världen.
Gå Kairoskursen i Robertsfors!
För alla kristna. Till alla folk. Hemma och långt borta.

Kairoskursen är för alla kristna! Den utrustar oss i vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i vår mångkulturella värld.

Nu har du chansen att gå den i Robertsfors under två helger i höst!

Kairoskursen visar på Guds hjärta för alla folk och hans längtan att använda sitt oss till att vara en välsignelse för för männirskor i vår närhet och långt borta. KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla människor från alla folkslag. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse.

När jag gick Kairos förstod jag att vi alla har en plats i Guds stora plan! Jag är inte pastor, jag är inte missionär, men jag har hittat min plats! Kursen har gett mig en känsla av mening. Kairos har också gett mig nya perspektiv på bön. Mitt böneliv har bara vuxit!

Vi studerar en bok tillsammans, tittar på inspirerande filmer, ber för vår värld, fikar och samtalar om vårt uppdrag att leva ut Jesus i vår omgivning! Vi lär oss om vad som krävs för att kommunicera och göra lärjungar bland människor från andra kulturer än vår egen. Det blir bibel. Det blir historia. Det blir strategi. Kursledare är Miika Kurkkio, Patrick Ölund, Mika Kosonen med flera.

Datum & tider

Första helgen: 24–26 september
Fredag 17:45 - 20:00
Lördag 09:00 - 17:30
Söndag 08:30 - 10:30
Andra helgen: 14-17 oktober
Torsdag 18:00 - 20:00   hemifrån via Zoom
Fredag 18:00 - 20:30
Lördag 09:00 - 18:00
Söndag 08:45 - 11:00, gudstjänst och forts. ca 13-15

Ingen kostnad - betala endast för mat & fika

Kursen sker i samarbete med Umeå Folkhögskola, vilket innebär att du bara betalar 200 kr mat och fika. Kontakta oss om du behöver hjälp med logi.

Anmälan

Anmäl dig senast måndag 20 september.

Vad säger de som gått Kairoskursen?

Jag har arbetat i mission i över 20 år och gick denna kurs i höst 2017. Den gav mig otroligt mycket. Speciellt en större kärlek och passion till de människor som aldrig haft möjlighet att höra evangelium här i Sverige. Man behöver inte nödvändigtvis åka till jordens yttersta gräns för att vinna människor till Jesus. Det är bara att gå ut på stan och titta på de som går där. Jag uppmuntrar varje troende att gå denna kurs. Den kommer att vidga din syn på Guds kärlek till alla människor.
Patrick Ölund
Pingstförsamlingen, Eskilstuna
Kursen har visat mig mer av Guds stora plan och vision. Den triggar igång en längtan att bli en sann biblisk kristen och viljan att vara en del av Guds vision att nå alla jordens onådda folk.
Lydia Eriksson​
Linköping, elev på Nikodemusinstitutet
Följ med på en resa genom Bibelns färgstarka missionsberättelse, tillsammans med brinnande handledare, spännande kurslitteratur och andra sköna medresenärer. Ge Gud ditt hjärta och låt det formas till ett hjärta för folken – du är en av hans nycklar till frid!
Sandra
Sandra Bjersing
Umeå, Student vid Akademi för ledarskap och teologi

Tipsa någon om kursen!

Facebook
Twitter
LinkedIn