Välkommen till Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd


Vem ger du din kyrkoavgift till?
Läs mer här>>                                                                              

Pingst Ledare i Umeå 22 oktober. När du anmäler dig så följ anvisningarna enligt mail från Anders.
Anmälan och läs mer här>>