Välkommen till Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd


"Våga visa väg" 
Höstläger 3 - 6 november i Bygdsiljum för dig som är 13 år och uppåt. Direkt till anmälan>>
Affish se här>>